YABANCI DİL

            Anaokulumuzda ki İngilizce Dil Etkinliğinin temel amacı İngilizce’yle ilk kez tanışan çocuklarımıza İngilizce’yi sevdirmek ve diğer kültür ve dillere karşı farkındalık yaratmak ve hoşgörü uyandırmaktır.

            Hedefimiz, çocuklarımız okul sıralarında yerlerini almadan önce Türkçe Dil Etkinliklerinin yanı sıra , İngilizcede de sağlam bir temel oluşturmaktır.

            İkinci bir dil edinmek için kritik bir yaşta olan çocuklarımıza İngilizce en zevkli ve en eğlenceli şekilde kazandırılmaktadır. Yapılan testlerde okulöncesi dönemde yabancı dil öğrenen çocukların,matematiksel algıda,mantıksal bağ kurmada ve problem çözümlerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.
 

         İngilizce Dil Etkinliklerimizde Kullanılan Metot ve Teknikler
 
         Metotlar
           
         TPR (Total Physical Response)
            James Asher’in kurucusu olduğu bu metot, şarkı, ritim ve oyun kullanımını destekleyen bir metot olarak okul öncesi dönemde kullanılmaya oldukça uydun bir yöntemdir. Bu metot çocuklarda stresi azaltarak;

            Yaparak öğrenmeyi,
            Kendine güven oluşturmayı,
            Öğrenmeyi somutlaştırmayı,
            Anladığını uygulamayı ve öğrencilerin çalışmalarında usta oldukları düzeyin ötesinde devam etmelerini destekler.
 
         Teknikler
         Drama Tekniği
            İngilizce öğretiminde uygulanan Drama Tekniği, düşüncelerin,duyguların ve hislerin uyumlu olarak dışa vurumudur.Edinilmesi hedeflenen kazanımlar, geleneksel sınıf yöntemlerinin dışında açıklama yoluyla değil yaşayarak edinilir.

         Oyun Tekniği
            Bu teknikle, okul öncesi dönemde ki çocuklara kazandırılması hedeflenen davranış oyun aracılığıyla,eğlenerek edindirilmektedir.

         Grup Çalışması Tekniği
            Dil, diğer insanlarla iletişim kurmak içindir. Bu düşünceden yola çıkarak,İngilizce derslerimizde sıkça grup çalışmalarına yer vermekte, çocukların akranlarıyla iletişime geçerek İngilizce öğrenimlerine katkıda bulunmaları sağlanmaktadır.

         Kullandığımız Materyaller
            Audio CD/Casette
            Flashcard’lar
            Puppet ( kukla )
            Posterler
            Hikaye Kartları ve ders konusuna uygun içerikte Worksheet’ler kullanılmaktadır.