EĞİTİM METODUMUZ

            Günümüzde; yaratıcı, sorgulayan, kendine güvenen, karşılaştığı problemleri çözebilen, sosyal çocuklar yetiştirmedeki en geçerli yöntem “Etkin Öğrenme Yöntemi”dir. Etkin öğrenme yönteminde; çocuklar, öğrenmede aktif, seçici, karar verici öğretmenler ise teşvik edici öğrenmeyi kolaylaştırıcı konumdadırlar.

            Kreş, Anaokulumuzda en iyi Etkin Öğrenme Metotlarından tüm dünyada yıllardır başarılı sonuçlarıyla bilinen Reggio Emilia Yaklaşımı ve Çoklu Zeka Kuramı uygulanmaktadır.

EĞİTİM METOTLARIMIZ


  1. Çoklu Zekâ Kuramı
  2. Regio Emilia Yaklaşımı
  3. Karakter Eğitimi